1 thought on “Where is BAIC Group's production base”

  1. BAIC eight major production bases: Beijing Shunyi, Huanghua, Cangzhou, Hebei, Yinxiang, Chongqing, Zengcheng, Guangzhou, Zhuzhou, Hunan, Lijiang, Yunnan, Changhe, Jiangxi, and Jiangsu Zhenjiang.
    The Beijing Automobile Group Co., Ltd. ("BAIC Group") is the backbone enterprise of the Chinese automotive industry. It was established in 1958 and is headquartered in Beijing. It has developed into a state -owned large -scale automobile enterprise group covering the R

Leave a Comment